Gouden Oor Award Zorg 2017 Cicero Zorggroep

De Gouden Oor Award voor de zorg vestigt de aandacht op best practices om van te leren. De Gouden Oor Award Zorg beloont zorgorganisaties die met succes het luisteren naar klanten aantoonbaar hebben versterkt. Op die manier worden goede voorbeelden zichtbaar en verspreid. Sinds 2014 wordt ook een Gouden Oor Award Zorg uitgereikt. In de categorie cure wist Family Centered Intensive Care die te winnen en in de categorie care viel die ten deel aan Nieuw Amstelrade. In 2015 werd de tweede Gouden Oor Award voor de zorg uitgereikt aan Alexander Monro Borstkankerziekenhuis. Bronovo, Equipe Zorgbedrijven en GGz Breburg werden als runner up beloond met een Gouden OorKonde.

De Gouden Oor Award Zorg beloont organisaties die met succes het luisteren naar klanten aantoonbaar hebben versterkt. De jury is steeds op zoek naar interessante en vernieuwende initiatieven waarmee waardevolle resultaten zijn bereikt die het waard zijn om gezien en gedeeld te worden. De toetsingskaders om de best practices vast te stellen zijn gebaseerd op de Gouden Oor Standaard. De Gouden Oor Standaard vindt u hier.

MBGO14.002 Gouden Oor Zorg DEF

Donderdag 16 maart 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht heeft Cicero Zorggroep de Gouden Oor Award Zorg 2017 gewonnen. Op basis van hun ingediende case Waar zorg de ziel ontmoet, het jurybezoek en hun finale presentatie heeft de jury de Award aan Cicero toegekend. Vooral de luisterende ‘evidence based’ aanpak bij onbegrepen gedrag voor mensen die zich niet meer kunnen uitspreken sprak de jury aan. Care for Cancer en Stichting Dichterbij, ook genomineerd, werden beloond met een Gouden OorKonde.

De sterke punten van de case van Cicero in de ogen van de jury:

Het – tegen de ‘geld’ende zorgstromen in – actief inzetten van gedragsconsultatie als expertise bij de aanpak onbegrepen probleemgedrag van ouderen, waardoor aantoonbaar (evidence based) opnames zijn gereduceerd en de kwaliteit van leven van patiënt en mantelzorger(s) aantoonbaar is verbeterd.
Het actief inspringen op de handelingsverlegenheid van huisartsen bij onbegrepen probleemgedrag van ouderen door in nauwe samenwerking met 1e lijnverwijzers gedragsconsultatie extramuraal aan te bieden.
Het organiseren van een multidisciplinair consultatieteam waarin zowel de interventies als de resultaten worden ingebracht.
Het sterke geloof in de kracht van preventieve interventies in de thuissituaties bij onbegrepen probleemgedrag gekoppeld aan diverse wetenschappelijke onderzoeksmethodes (EDIZ, CMAI en CSDD) om de werking van de interventies in kaart te brengen.
De sterke inzet op kwaliteit, aandacht en zorgvuldigheid die heeft geleid tot aansprekende en kwantificeerbare resultaten in termen van kwaliteit van leven voor patiënt en mantelzorger(s), ‘werkgeluk’ binnen het consultatieteam en kostenbesparing over de gehele zorglinie
De nauwe samenwerking met HBO-V om zo de opleiding nog beter toe te spitsen op de kwaliteiten die nodig zijn voor gedragsconsultatie.

 

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten