Gouden Oor Scan snel gericht aan de slag met klantfeedback

Om organisaties te activeren een start te maken met het verbeteren van feedbackmanagement is de Gouden Oor Scan ontwikkeld. Veel organisaties spiegelen zich aan de Gouden Oor Standaard, maar weten niet goed hoe te beginnen. De Gouden Oor Scan is een mooi hulpmiddel om snel en efficiënt een eerste indruk te krijgen van het niveau van feedbackmanagement dat is bereikt. Ook geeft de scan zicht op prioriteiten om te versterken.

De 50 vragen van de scan bevatten de essentie van de Gouden Oor Standaard. De scan resulteert in een score op de vijf organisatiegebieden en de vier resultaatgebieden van de Standaard. Daarnaast wordt de organisatie gescoord op negen paradigmashifts van feedbackmanagement: scope, klachtbeleving, klantperspectief, verspreiding, regelruimte, procesinrichting, mentaliteit, lerend vermogen en luisterintensiteit. Het inzetten van de Gouden Oor Scan leidt tot bewustwording voor feedbackmanagement, inzicht in de verbetergebieden, aanzet voor een verbeterplan en draagvlak voor de uitvoering ervan.

Hoe wordt de Gouden Oor Scan uitgevoerd?

  1. In overleg met de organisatie worden leidinggevenden en medewerkers geselecteerd om de scan in te vullen. Het aantal deelnemers aan de scan staat ter beoordeling van de organisatie. En is afhankelijk van het doel dat de organisatie met de scan heeft.
  2. Stichting Gouden Oor zorgt voor de verwerking en rapportage van de resultaten. Uitvoering van het onderzoek is in handen van SAMR. Analyse van de output vindt plaats door een geaccrediteerde certificerende instelling of door de Stichting.
  3. Tijdens een interactieve Gouden Oor workshop worden de uitkomsten met de organisatie gedeeld en besproken; aandacht gaat uit naar hoog gescoorde elementen (is dit een kracht die de organisatie verder kan benutten?), lager gescoorde elementen (betreft dit belangrijke aspecten en moet er dus actie op worden gezet?) en tenslotte elementen die een brede spreiding in beantwoording laten zien (hoe komt het dat dit onderwerp zo verschillend wordt beleefd?

Wat levert ‘t op?

– bewustwording van de drivers en de impact van feedbackmanagement
– inzicht in de werking van de Gouden Oor Standaard
– identificatie van verbetergebieden als aanzet voor een verbeterplan
– betrokkenheid bij en draagvlak voor de ontwikkeling van feedbackmanagement
– op basis van een verbeterplan het predikaat Gouden Oor Gecommitteerd als opmaat naar een mogelijke Gouden Oor erkenning.

Kosten voor uitvoering van de scan bedragen € 2.500 excl. btw.
Meer informatie.

 

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten