eisen die de Gouden Oor Standaard stelt

Organisatiegebieden

De Gouden Oor Standaard stelt eisen aan vijf organisatiegebieden die elk zijn uitgewerkt naar subelementen.

1 stem van de klant

Open houding | Systematisch luisteren | Klantgedreven inrichting | Congruente klantbeleving

2 leiderschap

Beleid | Sturing | Luistercultuur

3 medewerkers

Klantbewustzijn | Competenties | Ruimte & Waardering

4 middelen

Capaciteit | Technologie & Informatie | Randvoorwaarden | Werkklimaat

5 leren & innoveren

Evalueren | Leren | Innoveren

Resultaatgebieden

De Gouden Oor Standaard stelt eisen aan vier resultaatgebieden die elk zijn uitgewerkt naar subelementen.

6 verbonden medewerkers

Betrokkenheid & Eigenaarschap | Bezielde medewerkers

7 betere dienstverlening

Procesverbetering & Efficiency | Innovatiekracht

8 klantbeleving & vertrouwen

Klantbeleving | Klantvertrouwen

9 maatschappelijke betrokkenheid

Betrokkenheid bij & ontwikkeling van de gemeenschap | Goed werkgeverschap | Eerlijk zakendoen | Gezondheid & veiligheid klanten

 

Download de Gouden Oor Standaard

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten