9 MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE eisen in detail

Betrokkenheid bij & ontwikkeling van de gemeenschap

Luisteren draagt bij aan de bestaansreden van de organisatie en aan het realiseren van de missie. De organisatie kan haar maatschappelijke bijdrage zichtbaar maken en aantonen hoe het haar maatschappelijk deel van de missie realiseert.

Goed werkgeverschap

Luisteren naar werknemers draagt bij aan hun welzijn door voorzieningen en mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleiding en onderwijs en organisatie van het werk.

Eerlijk zakendoen

Luisteren naar klanten draagt bij aan een maatschappelijk gezien eerlijke verdeling van middelen, waarbij bewust met schaarste wordt omgegaan en afgewogen keuzes worden gemaakt tussen het individu en het collectief.

Gezondheid & veiligheid van klanten

Het luisterend en lerend vermogen draagt bij aan de gezondheid en veiligheid van klanten.

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten