Gouden Oor Luistertraining in 1 dag diepgaand leren luisteren

De Gouden Oor Luistertraining is bedoeld voor managers en medewerkers die hun luisterend vermogen willen aanscherpen en de luistercultuur binnen hun organisatie willen aanjagen. Het is een interactieve workshop met verschillende oefeningen en opdrachten gericht op de volgende leerdoelen:

– het belang, de waarde van luisteren zien en inzien
– het verschil ervaren tussen transactioneel en relationeel luisteren
– weten wat luisteren blokkeert
– voorwaarden kennen om verdiepend te luisteren
– weet hebben van Theory U als route om verdiepend luisteren te verbeelden
– de U als leidraad kunnen benutten voor verschillende klantgesprekken: servicegesprek, klachtgesprek, excuusgesprek, slechtnieuwsgesprek
– weten hoe persoonlijk beter te worden in luisteren met het formuleren van een luisterbelofte.

Het programma van deze workshop

1 Waarom luisteren? | Essentie van luisteren. Oefening. Verheldergesprek.

2 Wat luisteren blokkeert. | Ontluisteranalyse. Theory U als leidraad.

3 Een luisterroute. | Fases van verdiepend luisteren. Diverse luistergesprekken.

4 Persoonlijke luisterbelofte

Een dag voor wie ‘vakmatig’ luisteren meer en beter wil benutten als kracht voor verdieping, verrijking en verbinding. Het luisterrijk afronden van deze training resulteert in een luisterbewijs, een Gouden OorKonde.

De kosten voor deze workshop bedragen bij (maximaal) negen deelnemers inclusief voorbereiding en reiskosten en exclusief btw € 3.200.

Meer informatie

 

 

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten