Definities en terminologie

Gouden Oor

Symbool voor het luisterend vermogen van een organisatie voor haar klanten. Het Gouden Oor accentueert het belang van ‘gehoor geven aan klanten’ in de betekenis van: luisteren om in overeenstemming daarmee te handelen.

Gouden Oor Erkenning

Erkenning door een certificerende instelling van het luisterende, klantgevoelige en lerende vermogen van een organisatie op basis van de eisen zoals geformuleerd in de Gouden Oor Standaard. Erkende organisaties ontvangen een Gouden Oor Erkenning als bewijs en committeren zich aan de Gouden Oor belofte. Certificerende instellingen zijn geaccrediteerd voor het auditen van organisaties op basis van de Gouden Oor Standaard.

Gouden Oor Standaard

Toetsingskader voor het effectief omgaan met feedback van klanten geworteld in de ISO-richtlijnen voor klanttevredenheid en de ISO-norm 23592:2021 voor excellente dienstverlening.

 

 

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten