Erkenning conform Gouden Oor Standaard

Gouden Oor Standaard

De eisen voor het effectief omgaan met feedback van klanten zijn vastgelegd in de Gouden Oor Standaard. Deze Standaard omvat zes richtinggevende principes en specifieke eisen op organisatie- en resultaatgebieden. Audits op basis van de Gouden Oor Standaard leiden tot een Gouden Oor Erkenning. Erkenning is afhankelijk van de effectiviteit van de organisatie op de organisatie- en resultaatgebieden zoals vastgelegd in de Gouden Oor Standaard.

Daarbij zijn vier niveaus te bereiken:
Gouden Oor Gecommitteerd – tenminste 25 punten op de organisatiegebieden
Gouden Oor Erkenning niveau 1 – tenminste 50 punten op de organisatiegebieden
Gouden Oor Erkenning niveau 2tenminste 70 punten op de organisatie- en resultaatgebieden
Gouden Oor Erkenning niveau 3tenminste 90 punten op de organisatie- en resultaatgebieden

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten