Erkenning conform Gouden Oor Standaard

Gouden Oor Standaard

De eisen voor een luisterende, klantgevoelige en lerende organisatie zijn vastgelegd in de Gouden Oor Standaard. Deze Standaard omvat zes richtinggevende principes en specifieke eisen op organisatie- en resultaatgebieden. Audits op basis van de Gouden Oor Standaard leiden tot een Gouden Oor Erkenning. Erkenning is afhankelijk van de effectiviteit van de organisatie op de organisatie- en resultaatgebieden zoals vastgelegd in de Gouden Oor Standaard.

Daarbij zijn verschillende niveaus te bereiken:
Gouden Oor Gecommitteerd bij tenminste 20 punten
Gouden Oor Erkenning 1 ster bij tenminste 30 punten
Gouden Oor Erkenning 2 sterren bij tenminste 50 punten
Gouden Oor Erkenning 3 sterren bij tenminste 70 punten
Gouden Oor Erkenning 4 sterren bij tenminste 80 punten
Gouden Oor Erkenning 5 sterren bij tenminste 90 punten

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten