ServiceGuru spelenderwijs service minded

Service wordt voor klanten alsmaar belangrijker. Service kan de relatie máken. Of breken. Organisaties doen er dus verstandig aan werk te maken van betere service. Bijvoorbeeld door kennis te nemen van onderzoeken en boeken die over service verschijnen. En door te leren van best practices die via allerlei service awards aan het licht komen. In de praktijk blijkt dat voor organisaties vaak lastig. Managers komen daar nauwelijks aan toe of hebben er te weinig oog voor. Daarvoor is ServiceGuru ontwikkeld. Een inzichtsspel dat via 150 vragen, 25 praktijkcases en 25 service reminders de belangrijkste service-inzichten spelenderwijs aanreikt. Het uitgebreide spel prikkelt het servicebewustzijn, verheldert de werking van service en inspireert tot excellente service.

De vragen en de cases zetten aan tot dialoog (dialoque learning) en stimuleren storytelling over excellente service. Het spel past in een trend die ‘zengaming’ heet, geïnspireerd op zenboeddhisme en mindfullness. Niet het winnen of scoren maar bezinning en zelfinzicht staat bij zengaming centraal. Het spel ServiceGuru wordt geleid door een spelleider en speel je bij voorkeur met vier spelers of vier teams van spelers. De speler (het team) met de hoogste score wordt ServiceGuru, nummer twee mag zichzelf ServiceXpert noemen. Nummer drie wordt benoemd tot ServicePro en nummer vier is de ServiceRookie. Het spel is samengesteld uit 489 items waaronder speeluilen, service graduation hats en een spelkleed van 1,5 meter bij 80 cm en is bedoeld voor directie, managers en medewerkers die betrokken zijn bij de service die hun organisatie verleent. Het kan worden ingezet bij clinics, trainingen, intervisies, coaching, kick offs, bewustwordingssessies, werkoverleg etc.. Voor een korte impressie van het spel kijk hier. Meer informatie: serviceguru.nl

ServiceGuru is onder meer gebaseerd op De Tao van Service, de Gouden Oor Standaard, de Customer Service Excellence Standard en de Europese richtlijn voor Service Excellence (CEN/TS 16680).

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten