Menzis behaalt hoogste trede van Erkenning

Het is Menzis ook in 2020 goed gelukt gehoor te blijven geven aan de stem van de klant. Dat is de conclusie van Vedas Quality na de audit op basis van de Gouden Oor Standaard die zij dit najaar uitvoerde bij Menzis. Dit resulteert voor…

Continue reading →

DUO wint Gouden Oor Award

DUO heeft de Gouden Oor Award gewonnen voor beste feedbackmanagement. Ze verdienden deze bekroning voor het organisatiebreed zichtbaar maken van de stem van de klant door verschillende klantreizen helder in beeld te brengen, waarmee ‘andersom denken’ op gang is gebracht: van reactief/DUO-georiënteerd naar proactief /klantgedreven….

Continue reading →

Gouden Oor Standaard aangescherpt

Aangescherpte Gouden Oor Standaard roept op tot luisterarchitectuur, luisterend leiderschap en maatschappelijk bijdragen. Sinds 2004 vormt de Gouden Oor Standaard het toetsingskader voor organisaties die zich maximaal willen afstemmen op de stem van de klant. Het toetsingskader wordt door organisaties benut om hun klantgerichtheid te…

Continue reading →

Arval haalt hoogste niveau Erkenning

Onlangs behaalde leasemaatschappij Arval het hoogste kwaliteitsniveau van feedbackmanagement gebaseerd op de Gouden Oor Standaard. De Standaard is een toetsingskader gebaseerd op internationale richtlijnen waarmee organisaties worden getoetst in hoeverre ze de stem van de klant in de bedrijfsvoering hebben geïntegreerd en geïnternaliseerd. Arval is…

Continue reading →

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten