overgangsregeling

Op 1 juni 2012 is de Gouden Oor Standaard beschikbaar gesteld als opvolger van de IKM 3000 Standaard. Vanaf die datum geldt een overgangsperiode van 36 maanden. Tijdens deze overgangsperiode kan erkenning plaatsvinden op basis van zowel de Gouden Oor Standaard als de IKM 3000 Standaard.

In deze periode van 36 maanden vinden audits plaats volgens planning. De audits vinden plaats conform beide Standaarden. Afwijkingen op basis van de Gouden Oor Standaard leidt tot een verbeterpunt dat uiterlijk aan het einde van de overgangsperiode moet zijn opgelost.

Voordat de overgangsperiode verstreken is (1 juni 2015), moet de organisatie zijn getoetst aan de hand van de Gouden Oor Standaard en moeten openstaande afwijkingen op basis van die Standaard zijn afgehandeld. Niet afgehandelde afwijkingen kunnen aanleiding zijn voor het niet toekennen of het intrekken van de erkenning.

Zodra de organisatie voldoet aan de eisen van de Gouden Oor Standaard wordt erkenning verleend op basis van die nieuwe versie. Indien dit in een lopende certificatieperiode plaats vindt, dan blijft de oorspronkelijke geldigheid van het certificaat gehandhaafd. Voldoet een organisatie aan de Gouden Oor Standaard bij een re-audit, dan wordt een nieuw certificaat uitgegeven met de gebruikelijke geldigheid van 3 jaar.

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten