Transitie naar excellente klantbeleving – 10 paradigmashifts

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten