Gouden Oor audits

De Gouden Oor Standaard is het kader voor organisaties om vast te stellen hoe effectief ze omgaan met feedback van klanten waaronder klachten. Deze standaard vormt het toetsingskader voor de Gouden Oor erkenning.

Het vaststellen van de effectiviteit van het omgaan met feedback gebeurt aan de hand van zes richtinggevende principes,  vijf organisatie- en vier resultaatgebieden. De zes richtinggevende principes zijn: strategisch werken, klantbelang centraal, Feedback – move forward, integrale inbedding, klantgevoeligheid en cyclisch leren.

De vijf organisatie- en vier resultaatgebieden worden zichtbaar in het model Gouden Oor Standaard:

De Gouden Oor Standaard is geschikt voor profit organisaties actief in business to business en in business to consumer markten, maar evenzeer voor not for profit organisaties en voor ISO 9000-organisaties. Audits op basis van de Gouden Oor Standaard worden uitgevoerd door de daarvoor geaccrediteerde certificerende instellingen.

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten