6 Verbonden medewerkers eisen in detail en de checkpunten

Betrokkenheid & eigenaarschap

Medewerkers zijn volledig betrokken bij de wijze waarop de organisatie omgaat met feedback van klanten en stralen dit ook uit. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten (intern onderzoek en/of onderzoek onder klanten) waaruit blijkt dat medewerkers feedback in toenemende mate herkennen, de organisatie alerter reageert op feedback en klantbeloften in toenemende mate nakomt.

 

Bezielde medewerkers

De wijze waarop de organisatie met feedback omgaat, alsmede de wijze waarop zij dit onderwerp aandacht geeft leidt ertoe dat medewerkers meer tevreden zijn over de organisatie, meer gedreven zijn om verbeterkansen aan te pakken en in grotere mate als ambassadeur voor de organisatie fungeren en dat er minder verloop is. Onderzoek onder medewerkers toont dit aan.